«

Açık Radyo kapanacak“Sözde soykırım” gibi Ermeni tezlerini kabul ederek yayına taşıyan Açık Radyo, hakkında verilen program durdurma kararını uygulamayınca yayın lisansı RTÜK tarafından iptal edildi.

featured


Açık Radyo kapanacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Gündemin ana başlıklarından biri Açık Radyo idi.  Açık Radyo, Türkiye aleyhindeki yayınları ve sözde soykırım gibi Ermeni tezlerini savunması nedeniyle daha önce RTÜK tarafından program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezalarıyla gündeme gelmişti.

RTÜK kararını uygulamamaları lisansa mal oldu

En son verilen 5 kez program durdurma müeyyidesine rağmen, yayınlarına devam ettiği tespit edilen Açık Radyo’ya en ağır yaptırım uygulandı. 6112 sayılı Kanun’un 32’nci maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen “…Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilir.” hükmü Üst Kurul tarafından hayata geçirildi.

Kanun’un 33. Maddesindeki “Üst Kuruldan yayın lisansı almadan veya yayınları Üst Kurul tarafından geçici olarak durdurulmasına ya da yayın lisansı iptal edilmesine rağmen yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Tüzel kişiler hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 60’ıncı maddesindeki güvenlik tedbirleri uygulanır. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden yayın cihaz ve tesisleri Üst Kurulca mühürlenerek kapatılır.” Hükmü gereğince Açık radyonun yayın lisansı iptal edilerek yayınlarına son vermesi kararlaştırıldı.