«

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yayımlandı | GUNDEMKAMU.COM

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/3/2004 tarihli ve 25413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“m) YDS/e-YDS: 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Sınavını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Bilgi İşlem Müdürü, Şube Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, İdari İşler Müdürü, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü,

2) Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdür Yardımcısı,

3) Koruma ve Güvenlik Şefi, Koruma ve Güvenlik Amiri, Şef.

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Eğitim Uzmanı, Araştırmacı, Uzman.

c) Sivil Savunma Hizmetleri Grubu;

1) Sivil Savunma Uzmanı.

ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici,

2) Çözümleyici Yardımcısı.

d) İdari Hizmetler Grubu;

1) Sayman,

2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Zabıt Katibi, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Emanet Memuru, Tebligat Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Mübaşir.

e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Aşçı, Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı, Laborant Yardımcısı.

Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

Kütüphaneci, Mütercim, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Öğretmen, Eğitim Rehberi, Biyolog, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Pedagog, Sosyolog, Hemşire, Sağlık Memuru, Laborant, Tekniker, Teknik Ressam, Teknisyen, Avukat, Programcı.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“B) Özel şartlar:

1) Bilgi işlem müdürü ve mahalli adli sicilde bulunan taşra şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin; bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,

b) Adli destek ve mağdur hizmetleri müdür yardımcısı, araştırmacı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve uzman kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl; mühendis, çözümleyici, istatistikçi, programcı, sayman, koruma ve güvenlik şefi, koruma ve güvenlik amiri veya şef kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl; bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt katibi, memur, ambar memuru, satınalma memuru, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, mübaşir, kütüphaneci, mütercim, mimar, öğretmen, eğitim rehberi, biyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog, sosyolog, hemşire, sağlık memuru, laborant, tekniker, teknisyen, teknik ressam ve avukat kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az dört yıl olmak üzere toplam altı yıl hizmeti bulunmak,

2) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak,

b) Adli destek ve mağdur hizmetleri müdür yardımcısı, araştırmacı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve uzman kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl; mühendis, çözümleyici, istatistikçi, programcı, sayman, koruma ve güvenlik şefi, koruma ve güvenlik amiri veya şef kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl; bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt katibi, memur, ambar memuru, satınalma memuru, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, mübaşir, kütüphaneci, mütercim, mimar, öğretmen, eğitim rehberi, biyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog, sosyolog, hemşire, sağlık memuru, laborant, tekniker, teknisyen, teknik ressam ve avukat kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az dört yıl olmak üzere toplam altı yıl hizmeti bulunmak,

3) Yazı işleri müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak,

b) En az dört yılı zabıt katibi kadrosunda olmak üzere toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak,

4) İdari işler müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak,

b) Adli destek ve mağdur hizmetleri müdür yardımcısı, araştırmacı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve uzman kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl; mühendis, çözümleyici, istatistikçi, programcı, sayman, koruma ve güvenlik şefi, koruma ve güvenlik amiri veya şef kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl; bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt katibi, memur, ambar memuru, satınalma memuru, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, mübaşir, kütüphaneci, mütercim, mimar, öğretmen, eğitim rehberi, biyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog, sosyolog, hemşire, sağlık memuru, laborant, tekniker, teknisyen, teknik ressam ve avukat kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az dört yıl olmak üzere toplam altı yıl hizmeti bulunmak,

5) Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul ve fakültelerin psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, eğitim programları ve öğretim, sosyal hizmet bölümlerinden veya eğitim fakültelerinden mezun olmak,

b) Adli destek ve mağdur hizmetleri müdür yardımcısı kadrosunda toplam en az iki yıl veya Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve/veya adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğü bünyesinde psikolog, pedagog veya sosyal çalışmacı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak,

6) Adli destek ve mağdur hizmetleri müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin; psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, eğitim programları ve öğretim, sosyal hizmet bölümlerinden veya eğitim fakültelerinden mezun olmak,

b) Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve/veya adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğü bünyesinde psikolog, pedagog veya sosyal çalışmacı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplam en az dört yıl hizmeti bulunmak,

7) Uzman, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı ve araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Mühendis, çözümleyici, istatistikçi, programcı, sayman, koruma ve güvenlik şefi, koruma ve güvenlik amiri veya şef kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az bir yıl; bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt katibi, memur, ambar memuru, satınalma memuru, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, mübaşir, kütüphaneci, mütercim, mimar, öğretmen, eğitim rehberi, biyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog, sosyolog, hemşire, sağlık memuru, laborant, tekniker, teknisyen, teknik ressam ve avukat kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl olmak üzere toplam dört yıl hizmeti bulunmak,

8) Şef kadrosuna atanabilmek için;

a) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt katibi, memur, ambar memuru, satınalma memuru, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, mübaşir, kütüphaneci, mütercim, mimar, öğretmen, istatistikçi, programcı, eğitim rehberi, biyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog, sosyolog, hemşire, sağlık memuru, laborant, tekniker, teknisyen, teknik ressam ve avukat kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl olmak üzere toplam üç yıl hizmeti bulunmak,

9) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin; bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,

b) Programcı, çözümleyici yardımcısı veya istatistikçi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl hizmeti bulunmak,

c) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

10) Koruma ve güvenlik şefi ve koruma ve güvenlik amiri kadrosuna atanabilmek için;

a) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda en az üç yıl hizmeti bulunmak,

c) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

11) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

c) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı ve laborant yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak,

12) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

c) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı ve laborant yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak,

13) Zabıt katibi kadrosuna atanabilmek için;

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

c) 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği uyarınca yapılacak uygulamalı sınavda başarılı olmak,

ç) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı ve laborant yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak,

14) Memur, ambar memuru, sekreter, satınalma memuru, emanet memuru, tebligat memuru, veznedar, mübaşir ve santral memuru kadrosuna atanabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı ve laborant yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak,

15) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

c) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

ç) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak,

d) 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartları taşımak,

e) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı ve laborant yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “kadroların” ibaresinden sonra gelmek üzere “ili,” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Atama yapılacak boş kadroların ili, sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı yazılı sınav tarihinden en az kırk beş gün önce duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir.”

“İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

Başvurular, adli destek ve mağdur hizmetleri müdür ve müdür yardımcısı kadroları ile merkez teşkilat kadroları için unvan; taşra kadroları için il ve unvan belirtilmek suretiyle yapılır.

Merkez teşkilat ve taşra kadrolarında görev yapan personel adli destek ve mağdur hizmetleri müdür ve müdür yardımcısı kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir.

Adli destek ve mağdur hizmetleri müdür ve müdür yardımcısı kadroları için yapılacak başvurular hariç olmak üzere;

a) Taşra kadrolarında görev yapan personel, kadrolarının bulunduğu il taşra kadroları veya merkez teşkilat kadroları için,

b) Merkez teşkilat kadrolarında görev yapan personel ise merkez teşkilat kadroları veya taşra kadroları için,

yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir.”

“Birden fazla unvana veya aynı unvan için birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yazılı sınavın bahsi geçen kurum veya kuruluşlardan birine yaptırılması halinde, sınava ilişkin hususlar sınavın yaptırılacağı kurum veya kuruluş ile yapılacak protokolde düzenlenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 15/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya pozisyon” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “dört” ibaresi “üç” şeklinde, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “(25 puan)” ibaresi “(20 puan)” şeklinde, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “(15 puan)” ibaresi “(20 puan)” şeklinde, aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “(15 puan)” ibaresi “(20 puan)” şeklinde, aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “(15 puan)” ibaresi “(10 puan)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 15/B maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden asıl aday sayısını geçmeyecek sayıda personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav kurulları

Madde 16- Sınav kurulları Bakanlıkça belirlenir.

Yazılı sınav kurulu; Personel Genel Müdürü veya Personel Genel Müdür Yardımcılarından birinin başkanlığında, Bakanlıkta görevli hakim ve savcı sınıfından dört üyenin katılımıyla toplam beş asıl üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir.

Sözlü sınav kurulu; Personel Genel Müdür Yardımcılarından birinin başkanlığında, Bakanlıkta görevli hakim ve savcı sınıfından dört üyenin katılımıyla toplam beş asıl üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir. Gerektiğinde aynı usulle birden fazla sözlü sınav kurulu oluşturulabilir.

Sınav kurulları kurul üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Sınav kurullarının sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Sınav kurulunun başkan ve üyeleri, kendilerinin veya eşlerinin ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme sınavının sınav kurullarında görev alamazlar. Bu durumda sınav kuruluna Bakanlık tarafından belirlenecek üye veya üyeler katılır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen personel” ibaresi “taşra kadroları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Atama

Madde 22- Görevde yükselme sınavında başarılı olanlardan; taşra kadrolarına atanacaklar başarı sıralaması ve tercihlerine göre, merkez teşkilat kadrolarına atanacaklar ise başarı sıralamasına göre, ilan edilen boş kadro sayısını geçmeyecek şekilde, kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak atanırlar.

Tercihte bulunmayanlar ile ilan edilen mahal sayısı kadar tercihte bulunmaması sebebiyle atanamayanlar, atanma haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlere mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli veya idari bir kovuşturma veya soruşturma bulunanların atamaları kovuşturma ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, belirlenmiş ise; taşra kadroları için başvurulan ildeki yedekler arasından, adli destek ve mağdur hizmetleri müdür ve müdür yardımcısı kadroları ile merkez teşkilat kadroları için belirlenen yedekler arasından başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılabilir.

Atama öncesi veya sonrası herhangi bir nedenle görevi kabul etmekten vazgeçenlerin aynı sınava dayalı olarak atamaları yapılamaz.

Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Görevde yükselme suretiyle atananlar, atandıkları unvan ve mahalden başka unvan veya mahallere, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde sayılan mazeretlere ilişkin atamalar dışında üç yıl görev yapmaları halinde atanma talebinde bulunabilirler. Atanma tarihinden önceki mazerete dayanılarak naklen atanma talebinde bulunulamaz.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 25- 5 inci maddede belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara personelin atanması görevde yükselme sınavına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

Başvurular unvan belirtilmek suretiyle yapılır. Birden fazla unvan için yapılan başvurular geçersiz sayılır.

Unvan değişikliği sınavında başarılı olanlar başarı sıralaması ve tercihlerine göre, ilan edilen boş kadro sayısını geçmeyecek şekilde, kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak atanırlar.

Tercihte bulunmayanlar ile ilan edilen mahal sayısı kadar tercihte bulunmaması sebebiyle atanamayanlar, atanma haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, belirlenmiş ise yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir.

Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.

Bu sınava katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar şunlardır:

a) Kütüphaneci, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Öğretmen, Çocuk Eğitimcisi, Eğitim Rehberi, Biyolog, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Pedagog, Sosyolog kadrolarına atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

b) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercim ve tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 5 yıl içerisinde alınmış, YDS/e-YDS’den en az (B) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

3) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

c) Hemşire, Sağlık Memuru, Laborant kadrosuna atanabilmek için;

1) Bu unvanları veren fakültelerin, yüksekokulların veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

ç) Teknik Ressam kadrolarına atanabilmek için;

1) Bu unvanları veren yüksekokul, meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunda teknisyen için belirtilen öğrenim şartını taşımak,

2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) 3795 sayılı Kanunda tekniker ve yüksek tekniker için belirtilen öğrenim şartını taşımak,

2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

f) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

g) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak,

2) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,

3) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

gerekir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 3 – Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce duyurusu yapılmış görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin iş ve işlemler, duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan hükümlere göre tamamlanır.”

MADDE 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.