«

Ağrı’da rehber öğretmen/psikolojik danışman toplantısı yapıldı


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, şube müdürü İsmail Tanrıverdi, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü Ekrem Bölek, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, rehberlik hizmetlerinin eğitim sisteminin vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirtti. Kökrek, “Rehberlik hizmetleri, öğrencilerimizin kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, onların potansiyellerini ortaya çıkarmak, yaşadıkları sorunlarla baş etmelerine yardımcı olmak, okul, aile ve toplum arasında köprü kurmak gibi çok önemli işlevlere sahiptir. Bu nedenle, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarımızın rolü çok büyüktür. Sizler, öğrencilerimizin hayatlarında iz bırakan, onlara yol gösteren, onlara değer veren, onlara güven veren kişilersiniz. Bu nedenle, sizlere çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Toplantıda, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk dönemi rehberlik hizmetleri faaliyetleri, rehberlik hizmetleri bölüm başkanı tarafından değerlendirildi. Özel eğitim hizmetleri faaliyetleri ise özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı tarafından sunuldu. Ayrıca, ‘Benimle Oynar Mısın?’ adlı proje, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarla paylaşıldı. Proje kapsamında, rehber öğretmenlere mesleki gelişimlerini desteklemek amacı ile çocuk merkezli oyun terapisi eğitimi verilecek.

Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin sosyal becerilerinin geliştirilmesi, akranlarıyla etkileşimlerinin artırılması, okul ortamına uyumlarının sağlanması amaçlanıyor.

Toplantıda ayrıca, psikososyal, koruma, önleme ve krize müdahale hizmetleri kapsamında yürütülecek zorunlu toplantılar ve faaliyetler hakkında bilgi verildi. Rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar, soru, görüş ve önerilerini dile getirdiler. Toplantı, karşılıklı temennilerle sona erdi.