«

Bayburt Üniversitesinin Entegre Kalite Yönetim Sistemi Projesi İçin Protokol İmzaları Atıldı


Bayburt Üniversitesinin Entegre Kalite Yönetim Sistemi Projesi İçin Protokol İmzaları Atıldı

BAYBURT – BHA

İmza törenindeki konuşmasına KUDAKA’ya teşekkür ederek başlayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, “Kurumsal duyarlılığımızı artırmak ve esnetilmiş entegrasyon süreçlerine uyum sağlamak için yakından takip ettiğimiz küresel yeterlik ölçütleri ve sürdürülebilirlik amaçları gereğince, Kalite Koordinatörlüğümüzü merkeze alan bir yapısal dönüşümün en önemli adımlarından birini atmaktan memnuniyet duyuyoruz. Tüm dünyada Toplum 5.0 olarak lanse edilen entegre toplum modeli, yeni bir tür kalite yapılanmasını ihtiyaç kılarken, dinamik ve profesyonel bir ekip öncülüğünde kurumsal kaynak kapasitemizi ve yönetsel dizaynımızı köklü bir dönüşümün çalışma alanı haline getirdik. Günümüzde kurumsal yetkinlik ve geçerlik için önemli bir eşik olan akreditasyonu sağlamak adına iç ve dış denetimlerle niteliği tasdik edilmiş bir kalite standardı geliştirebilmek adına, en küçük birimimizden en büyüğüne kadar tüm insan ve hizmet merkezli kaynaklarımızı birbiriyle bütünleştiriyoruz. Modüler bir yönetim anlayışından entegre yönetim anlayışına geçişte gereken tüm ölçütleri planladık ve bunun için sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin telkin ettiği “Amaçlar İçin Ortaklıklar” ilkesi çerçevesinde KUDAKA ile iş birliği geliştirdik. Bu iş birliği, ülkemizin ve insanlığın ihtiyaç duyduğu nitelikli eğitim paradigmasının da kurucu güçleri arasında yer alacaktır. Artık tüm planlarımızı uygulama safhasına geçiyoruz. Kalite Koordinatörümüz yönetiminde daha kaliteli, akredite ve tasarlayıcı bir kimlik inşa edeceğiz. Proje ekibimize, Koordinatörümüz Doç. Dr. Esmeray Alacadağlı nezdinde; KUDAKA’ya ise sayın Genel Sekreter Oktay Güven nezdinde teşekkür ederim.” dedi.