«

Osmanlı’nın 33 yıllık hükümdarı:Sultan 2. Abdülhamid Han


Osmanlı Devleti’nin en çok konuşulan ve en çok tartışılan padişahlarından olan Sultan 2. Abdülhamid, vefatının 106.yılında anılıyor.

Osmanlı Devleti’nin bunalımlı bir döneminde tahta çıkan 2.Abdülhamid Han, Batı’ya karşı dengeci, Doğu’ya karşı İslamcı politikalar izlemiş, monarşiyi güçlendirmiştir.

Mine Köseler/Bursa-BHA

Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. padişahı olan 2. Abdülhamid, 1842 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Tirimüjgan Sultan’dır. Henüz 10 yaşındayken annesi vefat ettiği için Abdülmecid’in çocuksuz eşi Piristû Kadın Efendi onu büyüttü.

Önemli Dönemleri ve İcraatları

Abdülhamit Han büyük meseleler karşısında bunalan Osmanlı Devleti’ni dahiyane bir siyaset, adalet ve büyük bir kudretle yönetti. İki yüz elli milyon tutan Osmanlı Devleti’nin borçlarını yüz altı milyona indiren Abdülhamit Han, memlekete büyük bir imar faaliyeti ile eğitim öğretim seferberliği başlatmış cami, mescit, mektep, medrese, hastane, çeşme, köprü gibi bir çok icraatın çoğunu kendi şahsi parasından yaptırmıştır. Ülkenin dört bir yanını demiryolları ile döşeyen Abdülhamit Han, Yunanlıların Girit’te isyan çıkartıp Türkler üzerinde toplu katliam yaptırması üzerine Yunanistan’ı harp ilan etti.

Yahudilerin Filistin’de devlet kurma isteğine karşılık Osmanlı Devleti’nin borçlarının silineceğinin teklifinde bulunan Yahudilerin önderi Theodore Herzl’e karşı Abdülhamit Han, İç ve dış düşmanlar Sultan Abdülhamit Han’ı tahttan indirmek için cephe aldılar. Sultan’ı gözden düşürmek için her türlü iftira atılırken diğer taraftan suikastlar yaptılar. Ermeni asıllı Fransız yazar Albert Vandal’ın “Le Sultan Rouge=Kızıl Sultan” şeklinde ortaya attığı iftiraları aynen alanlar ansiklopedilere bunları yazarak genç nesilleri aldattılar.

Dine olan bağlılığı, güzel ahlakı, edep ve hayası, akıl ve adaletiyle bilinen Abdülhamit Han, milleti için gece gündüz çalışmış onun tahtan indirilmesinin üzerinden 10 yıl geçmeden devletin dörtten üçü elden çıkmış. 33 yıl idarede kalan Abdülhamit Han, tahtan indirilmesiyle Ortadoğu kan gölüne çevrilmiş Arap alemi Siyonizm’in kölesi haline gelmiştir.

2. Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğu’nun karmaşık ve zorlu bir döneminde hüküm sürdü. Hem iç hem de dış politikada önemli kararlar aldı ve birçok projeyi hayata geçirdi. Onun hayatı, tarih boyunca tartışılan ve incelenen bir döneme ışık tutuyor.

Vefatı

Sultan 2. Abdülhamid Han, 10 Şubat 1918 tarihinde İstanbul’daki Beylerbeyi Sarayı’nın 8 numaralı odasında kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Osmanlı Devleti’nin 34. padişahı ve İslam’ın 113. halifesi olarak, dünyanın en buhranlı döneminde tahta çıktı.Sultan 2. Abdülhamid’in ölümü, tarihe kalp ve böbrek yetmezliği olarak geçer.

Vasiyeti üzerine göğsüne ahidname duası, yüzüne Hırka-i Saadet bezi ve siyah Kâbe örtüsü konulmuştur. Naaşı İstanbul’da Divanyolu Caddesi’nde bulunan 2.Mahmut türbesindedir.